สรุปเนื้อหา

สรุปเนื้อหา

  • จุดที่ระดับฮอร์โมน FSHค่อยๆเพิ่มขึ้นฟอลลิเคิลจะถูกกระตุ้นให้เจริญจนถึงจุดที่ ระดับ FSH สูงสุดฟอลลิเคิลจะเจริญเต็มที่พร้อมที่จะให้เกิดการตกไข่
  • ขณะที่ฟอลลิเคิลเจริญฟอลลิเคิลจะสร้างฮอร์โมน อีสโทรเจนเพิ่มขึ้นเมื่อฟอลลิเคิลเจริญเต็มที่ระดับอีสโทรเจนจะสูงสุด
  • เมื่อฟอลลิเคิลเจริญเต็มที่ฮอร์โมน LH จะมีระดับสูงสุดเพื่อกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลปล่อยไข่ออกมาและหลังจากตกไข่แล้ว ระดับฮอร์โมน LHจะลดต่ำสุด
  • เนื้อเยื่อของฟอลลิเคิลหลังจากปล่อยไข่ออกไปแล้วจะยุบรวมตัวเป็นคอร์ปัสลูเทียมที่มีสีเหลืองแล้วทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน โพรเจสเทอโรน เพื่อกระตุ้นให้ เยื่อบุชั้นในของผนังมดลูกเจริญหนาขึ้นเพื่อรอรับการฝังตัวของเอ็มบริโอ
  • ถ้าไม่มีการฝังตัวของเอ็มบริโอคอร์ปัสลูเทียม จะสลายไป ระดับฮอร์โมนอีสโทรเจน และ โพรเจสเทอโรน จะลดลงต่ำสุดเมื่อไม่มีการสร้างโพรเจสเทอโรน จากคอร์ปัสลูเทียมเยื่อบุชั้นในของผนังมดลูก จะเริ่มสลายตัวหลุดลอกออกมาเป็น ประจำเดือน

ที่มา : http://www.pibul.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s